Kurs i regi av Selbu Klatreklubb

Sikkerhet er viktig for oss i Selbu Klatreklubb. Vi vil derfor jevnlig arrangere ulike kurs, slik at du som sikrer og du som klatrer, føler dere trygge i veggen.

For dere som ikke er kjent med klatreterminologien; Å klatre på topptau, vil si at den som klatrer er sikret hele veien opp med et tau som er festet i toppen av veggen. Å klatre på led vil si at den som klatrer, sikrer seg etterhvert som han/hun klatrer oppover i veggen, ved å feste tauet inn i karabinkroker som henger festet til veggen fra før.

Topptaukurs:

For å få lov til å sikre noen på topptau inne i hallen, må du minst ha et topptaukort. NB: Har du brattkort, trenger du ikke topptaukurs.

Brattkortkurs:

For å få lov til å sikre noen på led inne, må du ha brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre noen på topptau. Har du brattkort, trenger du derfor ikke topptaukurs.

Det vil bli tatt stikkprøver i klatrehallen. Det sjekkes om de som klatrer og sikrer har betalt adgang og om den som sikrer har brattkort/topptaukort. De som ikke har betalt vil få bot på 700 kr. Brudd på reglementet vil føre til utestengelse fra klatrehallen i ett år.

Kommende arrangementer

Klatregruppe barn 5-12 år

Vi fortsetter med klatregruppe for barn i alderen 5 – 12 år. Hovedfokus blir lek i klatreveggen. Klatreteknikk og klatreglede skal komme gjennom forskjellige typer leker og utfordringer i veggen

Når: Fast 5 onsdager fra og med 17. februar. Kl.: 17:00 – 18:00 (ikke vinterferie).

Hvor: Selbu Klatrehall i B.Langseth Arena.

Alder: For barn fra 5 til 12 år.

Antall plasser: 10.

Pris: 750,- for 5 samlinger som inkluderer leie av nødvendig utstyr (sele og sko).

 

Påmelding på epost til post@selbuklatreklubb.no

Ta kontakt med Lena på 47654072 om det er noe du lurer på.

 

Ungdomsklatring fra 13 år

Vi starter opp med klatregruppe for ungdom for 13 år og oppover. Hovedfokus klatrespesifikk trening for ungdommer med instruktør/ trener med fokus på klatreteknikk.

Når: annenhver onsdag i vinter, fra kl.: 18:30, oppstart 17. februar

Hvor: Selbu Klatrehall i B.Langseth Arena.

Alder: For ungdommer fra 13 år og oppover.

Antall plasser: 10.

Pris: 200,- per kveld som inkluderer nødvendig utstyr til leie (sele og sko). Uten leie av utstyr 150,- per kveld. Brattkort er ikke påkrevd.

 

Påmelding på epost til post@selbuklatreklubb.no

Ta kontakt med Lena på 47654072 om det er noe du lurer på.


Kurs, kombinert topptau- og brattkortkurs vinter 2021

Det vil bli avholdt 2 kombinerte topptau- og brattkortkurs i vinter i regi av Selbu Klatreklubb. Aktuelle datoer er:

     1)      20. og 21. februar (helg)

     2)      10. og 11. mars (onsdag og torsdag)

Brattkort er som et sertifikat for å klatre på innendørsvegger i Norge. Med dette kortet kan du benytte klatreveggen uten å ha med instruktør. Det viser at du er kvalifisert til å bruke sikringsutstyr og klatrevegg på en forsvarlig måte. Du finner mer informasjon på nettsidene til Norges klatreforbund www.klatring.no. Brattkortkurs: kr 1000,- for medlem og kr 1500,- for ikke-medlem.

På topptaukurset får du en grunnleggende innføring i sikring og klatring på topptau. I etterkant av kurset har man kunnskapen som er nødvendig for å ta testen for topptaukort, som kvalifiserer deg til å sikre barn eller voksne på topptau i veggen. Kurset innebærer ikke opplæring i klatring på led. Topptaukurs: kr 750,- for medlem og 1000,- for ikke-medlem.

Påmelding på epost til post@selbuklatreklubb.no

Ta kontakt med Lena på 47654072 dersom du er i tvil om hva som egner seg for deg.