Kurs i regi av Selbu Klatreklubb

Sikkerhet er viktig for oss i Selbu Klatreklubb. Vi vil derfor jevnlig arrangere ulike kurs, slik at du som sikrer og du som klatrer, føler dere trygge i veggen.

For dere som ikke er kjent med klatreterminologien; Å klatre på topptau, vil si at den som klatrer er sikret hele veien opp med et tau som er festet i toppen av veggen. Å klatre på led vil si at den som klatrer, sikrer seg etterhvert som han/hun klatrer oppover i veggen, ved å feste tauet inn i karabinkroker som henger festet til veggen fra før.

Topptaukurs:

For å få lov til å sikre noen på topptau inne i hallen, må du minst ha et topptaukort. NB: Har du brattkort, trenger du ikke topptaukurs.

Brattkortkurs:

For å få lov til å sikre noen på led inne, må du ha brattkort. Brattkort kvalifiserer også til å sikre noen på topptau. Har du brattkort, trenger du derfor ikke topptaukurs.

Det vil bli tatt stikkprøver i klatrehallen. Det sjekkes om de som klatrer og sikrer har betalt adgang og om den som sikrer har brattkort/topptaukort. De som ikke har betalt vil få bot på 700 kr. Brudd på reglementet vil føre til utestengelse fra klatrehallen i ett år.

Kommende arrangementer

Kurs, kombinert topptau- og brattkortkurs

Det vil bli avholdt kombinert topptau- og brattkortkurs i regi av Selbu Klatreklubb
13. og 14.mai kl. 10-15 begge dager.

Brattkort er som et sertifikat for å sikre på innendørsvegger i Norge. Med dette kortet kan du benytte klatreveggen uten å ha med instruktør. Det viser at du er
kvalifisert til å bruke sikringsutstyr og klatrevegg på en forsvarlig måte. Du
finner mer informasjon på nettsidene til Norges klatreforbund www.klatring.no.
Brattkortkurs: kr 1000,- for medlem og kr 1500,- for ikke-medlem.

På topptaukurset får du en grunnleggende innføring i sikring og klatring på
topptau. I etterkant av kurset har man kunnskapen som er nødvendig for å ta
testen for topptaukort, som kvalifiserer deg til å sikre barn eller voksne på
topptau i veggen. Kurset innebærer ikke opplæring i klatring på led.
Topptaukurs: kr 750,- for medlem og 1000,- for ikke-medlem.

Påmelding på epost til post@selbuklatreklubb.no.

Ta kontakt med Lena på 47654072 dersom du er i tvil om hva som egner seg for deg. 

Klatregruppe barn 5-12 år fra 1. mars

Vi er tilbake med vår populære klatregruppe for barn i alderen 5 – 12 år. Hovedfokus blir lek i klatreveggen. Klatreteknikk og klatreglede skal komme gjennom forskjellige typer leker og utfordringer i veggen.  NB! Begrenset antall plasser – første mann til mølla!

Medlemspris:
900,- for 5 samlinger som inkluderer leie av nødvendig utstyr (sele og sko).
Medlemskap kr. 50 per år. Ikke-medlemmer kr 1250,-.