Ruteskruingskomitéen

Ruteskruingskomitéen består av 4 personer. De har ansvaret for å planlegge når ulike deler av tauveggen og buldreveggen skal skrues om, og å finne ut hvilke type ruter det trengs flere av. Både med tanke på vanskelighetsgrad og at man får utfordret seg på mange ulike klatreteknikker.

Buldreveggen

Buldreveggen er delt inn i tre felt (deler) som sett på bildet. Hvert felt skal etter planen få stå i fire måneder. Det vil si at én gang i måneden skrur vi om på ett av feltene i buldreveggen. Vi skrur fra høyre (grønt felt) til venstre (rødt felt). Det vil bli noe overlapping. Den fjerde måneden skrur vi i tauveggen.

Tauveggen

Tauveggen er ikke delt inn i spesifikke felt. Her skrur vi litt som vi ser at det trengs.

Hvilke tidspunkt skrur vi nye ruter?

Etter planen vil hver hele andre uke i måneden være fast ruteskruingsuke. Det vil si at disse ukene kan du oppleve at deler av buldreveggen eller tauveggen er nedskrudd.

Det kan også være lurt å følge med på kalenderen nederst på nettsiden for å få med deg andre hendelser, som kan påvirke tilgjengeligheten i veggen enkelte dager.

For informasjon om hvordan vi graderer rutene i Selbu Klatrehall, kan du se siden klatreterminologi og gradering av ruter.