• Styret i Selbu Klatreklubb består av:
  • Styreleder: Lena Hammerhaug Storvik
  • Nestleder: Marius Størseth
  • Kasserer: Sondre Lundgren
  • Sekretær og webansvarlig: Erik Tørum
  • Kursansvarlige: Lena Hammerhaug Storvik og Pål Støylen
  • Utstyrs- og sikkerhetsansvarlig: Liv Hammerhaug
  • Styremedlem: Lars Erik Flønes
  • Styremedlem: Annee Grøtte Viken
  • Styremedlem: Kato Dahl
  • Vara til styret: Evelyn Bolli
  • Vara til styret: Elise Fossen