• Styret i Selbu Klatreklubb består av (2022-2023):
  • Styreleder: Lena Hammerhaug Storvik
  • Nestleder: Marius Størseth
  • Kasserer: Bjarne Gisetstad
  • Sekretær: Brynhild Johnsen
  • Styremedlem: Evelyn Bolli
  • Styremedlem: Liv Hammerhaug
  • Styremedlem: Lars Erik Flønes
  • Styremedlem: Annee Grøtte Viken
  • Styremedlem: Kato Dahl
  • Vara til styret: Elise Fossen
  • Vara til styret: Jan Arne Østby